1
2

         Byli ... Są... Będą...

 Byli ... Są... Będą...